loading

Carteria 2.0

Sistema professional de recepció, registre, avisos d’arribada i distribució física de la documentació i paqueteria que rep l’organització.
Tecnologia de distribució “paperless” amb firma digital
Traçabilitat integral

Innovació i eficiència

Solució única al mercat espanyol, basada en metodologia i en tecnologia 100% personalitzable adaptada a entorns corporatius i immobiliaris. GIO faculta el registre d’una arribada en menys de 15 segons i envia avís al destinatari de manera automàtica, el que permet racionalitzar les rondes de repartiment i per tant optimitzar els recursos.

Accessibilitat dels usuaris

Accés de manera ràpida i senzilla a la plataforma GIO per conèixer en temps real les arribades pendents de lliurament i l’hora prevista per a la seva arribada, o consultar l’històric de l’activitat.

Traçabilitat integral

La plataforma GIO permet la traçabilitat integral de tota la documentació i paqueteria d’arribada i de sortida que gestiona una Carteria, minimitzant per tant els riscos de pèrdua.

Sostenibilitat

La implantació de tecnologia Paperless a la Carteria ha implicat la transformació de la major part dels processos físics en digitals, amb els beneficis conseqüents en termes d’agilitat, eficiència i, especialment, en la preservació del medi natural. Gràcies a aquesta tecnologia estalviem més de 2.000 quilos de paper a l’any, el que suposa evitar la tala de més de 100 arbres, l’estalvi de més de 177.000 litres d’aigua i evitar les emissions de cinc tones de CO2.


Modalitats

Corporativa

  • A les instal·lacions d’una única organització
  • L’entrega es realitza a departaments o unitats de negoci

Immobiliària

  • Servei comunitari que la propietat posa a disposició dels diversos inquilins d’un immoble
  • L’entrega es realitza a la recepció de cada empresa

Descentralitzada

  • Servei deslocalitzat de les instal·lacions del client
  • Optimització d’espai i més seguretat
  • Infraestructura tecnològica, escaneig per raigs X, recursos compartits i lliuraments mitjançant rutes intercentres

És notícia

La Carteria del futur (automatitzada i digital): opcional o indispensable?

Més info

The Mail Company incorpora la tecnologia de llum ultraviolada (UV) per desinfectar els paquets i documents que es reben a les seves carteries

Més info

La transformació digital de la logística documental a les organitzacions

Més info

Carteria, edificis i sostenibilitat

Més info

The Mail Company gestiona la Carteria i Recepció de Novus Building

Més info

Els nostres serveis, els més ben valorats pels inquilins del World Trade Center de Barcelona

Més info

Testimonis

Orange

Eva Ruiz González

Manager de Serveis a l’empleat, Orange

“The Mail Company realitza una gestió eficaç i àgil en les entregues de correu, missatgeria i paqueteria.

Aporta com a valor afegit el control de tot el correu/missatgeria que entra i surt gràcies a la seva bona organització, i coordina diversos serveis i proveïdors. La seva plataforma de gestió GIO ens permet un seguiment immediat dels enviaments i les arribades així com l’obtenció de dades de gran utilitat per a l’òptima administració del servei.

The Mail Company gestiona la carteria corporativa d’Orange a la nostra seu de Madrid, des d’on es coordina el servei per a totes les seus d’Orange Espagne, i disposa també d’un recurs a la nostra oficina de Barcelona.”

VEURE MÉS INFORMACIÓ