loading

Notificacions Electròniques Obligatòries

Gestió centralitzada de les notificacions electròniques obligatòries de les administracions públiques

Gestió centralitzada Seu Electrònica
Traçabilitat

Seguretat de la informació

Innovació

L’única solució del mercat que integra en una sola plataforma els tres principals processos de les notificacions electròniques obligatòries de les administracions públiques:

  • Rastreig, accés i descàrrega de notificacions electròniques
  • Classificació i distribució
  • Presentació d’escrits

EFICIÈNCIA

GIO-NEOS simplifica la gestió de notificacions en una sola plataforma, des de la qual podreu també presentar escrits i respondre les notificacions mitjançant Registre Electrònic de l’Administració General de l’Estat. Amb accés web 24/7/365, traçabilitat i seguretat de la informació.
Des de la mateixa eina es poden administrar els certificats digitals de cada organització.

TRANSFORMACIÓ I ADMINISTRACIÓ DIGITAL

Una solució plenament alineada con les estratègies de transformació digital de les organitzacions.

GIO-NEOS està integrada amb el Registre Electrònic de l’Administració General de l’Estat, cosa que permet la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l’Administració General de l’Estat, organisme públic o entitat vinculats o dependents d’aquests. Això facilita la presentació directa de requeriments i notificacions rebudes dels organismes adherits al Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR).


MODALITATS

A LES INSTAL·LACIONS DEL CLIENT

The Mail Company

  • Aprofitament de les potencials sinèrgies amb altres serveis
  • Infraestructura exclusiva del client

A LES INSTAL·LACIONS DE THE MAIL COMPANY

  • Equips especialitzats en la gestió i tractament de les NEOS
  • Es comparteix infraestructura = estalvis
  • Optimització d’espais a les oficines del client

ÉS NOTÍCIA

Gestionar les Notificacions Electròniques Obligatòries en el panorama actual

Més info

Cap a un punt únic de notificacions electròniques per a totes les Administracions Públiques

Més info

Comunicar-se amb l’Administració: tot un repte (difícil) per a una pime

Més info

GIO-NEOS: més de 75.000 accessos mensuals a les seus electròniques per a la gestió de les Notificacions Electròniques Obligatòries

Més info

Notificacions electròniques obligatòries de les administracions públiques, un repte per a les empreses.

Més info

“Les empreses ja estan obligades per llei a comunicar-se amb l’Administració només a través de mitjans electrònics”

Més info

The Mail Company presenta GIO-NEOS, solució única al mercat per a la Gestió Integral de les notificacions electròniques obligatòries de les administracions públiques

Més info

VEURE MÉS INFORMACIÓ