loading

The Mail Company

Especialistes en consultoria i solucions de transformació digital i logística documental

The Mail Company és una empresa espanyola amb presència a Espanya i Portugal especialitzada en consultoria i solucions de transformació digital i logística documental.

La nostra missió és ajudar les organitzacions a millorar i agilitzar els seus processos de negoci basats en la gestió de la informació i de la documentació, harmonitzant els mons físic i digital.

Harmonitzem els móns físic i digital amb la nostra solució Hub de Gestió de Comunicacions Corporatives

El Hub és el centre neuràlgic en què es processa tota la informació i documentació, tant física com digital, que entra i surt d’una organització, i s’estableix al voltant de la nostra plataforma tecnològica GIO.

El Hub gestiona i harmonitza tota la informació rebuda, independentment de qui sigui l’emissor o el destinatari, del suport en què està continguda (paper o digital) i del canal físic (missatgeria, correu, distribució interna, comerç electrònic) o digital ( notificacions electròniques, etc.).

Solucions incloses en el nostre Hub

Totes les solucions són modulars i escalables.

Solucións logístiques

Gestió eficaç dels serveis de Carteria 2.0, e-Recepció, e-Courier Management, e-BOX i Expedicions postals, recolzades en la nostra exclusiva plataforma tecnològica GIO.

Solucions digitals

Rapidesa, seguretat i accessibilitat a la informació agilitzant i afavorint la presa de decisions en la vostra empresa, incloent entorns de treball col·laboratiu.

Reducció de costos a través d’alliberament d’espais, impressions i reexpedicions, costos de logística inversa i custòdia documental.

Augment de la productivitat de la vostra organització i sostenibilitat.

Consultoria

Desenvolupament de solucions o tecnologia (a través del llicenciament) personalitzades i altament eficaces orientades a la transformació digital, a l’optimització de costos i reenginyeria de processos.

Empreses líders en el seu sector i comunitats de negocis emblemàtiques confien en el nostre model d’externalització.

Veure més

Els nostres clients han apostat per les relacions a llarg termini amb The Mail Company: amb alguns d’ells hi hem estat col·laborant durant més de vint anys gràcies a l’eficàcia del nostre model.

ELS NOSTRES PILARS

  • Know-how de 20 anys en la gestió de serveis externalitzats de carteria, expedicions, gestió documental, recepció i consergeria, durant els quals hem contribuït a obtenir importants estalvis i millores en la gestió a partir de la implementació de metodologia i tecnologia pròpies.
  • Desenvolupament de solucions claus en mà a la mida de les necessitats del client.
  • FilosofIa de millora continuada a través de la monitorització d’indicadors crítics en temps real i l’optimització sistemàtica del servei.
  • Innovació
    • Desenvolupament i implantació de models de gestió exclusius basats en la monitorització i optimització de l’ús del servei i en l’obtenció d’informació de gestió a tots els nivells.
    • Inversió en el desenvolupament de tecnologia pròpia i exclusiva per facilitar la gestió dels nostres serveis, la traçabilitat i el control pressupostari en temps real (plataforma GIO).
    • Desenvolupament de solucions pioneres a la península ibèrica: CarterIa Digital (DMR), e-Courier Management, Notificacions Electròniques Obligatòries o e-Box.