loading

Política de privacitat

Política de privacitat

A través de la present política de privacitat TÉCNICOS ASOCIADOS EN LOGÍSTICA EXTERNA, S.L. desitja informar totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.themailcompany.es sobre els tractaments de dades personals que es realitzen.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat per al tractament de les dades amb les finalitats indicades.

TÉCNICOS ASOCIADOS EN LOGÍSTICA EXTERNA, S.L., de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, us facilita la informació següent.

 

Responsable del Tractament

· Raó Social: Técnicos Asociados en Logística Externa, S.L. (en endavant, “The Mail Company”)

· NIF: B-62288915

· Acreça: Carrer Santa Leonor, 61 – 28037 Madrid

· Correu electrònic, contacte Delegat Protecció de Dades: gdpr@themailcompany.es

 

Finalitat del tractament i conservació de les dades

Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre les quals, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades, així com la preparació de pressupostos. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i The Mail Company. En el cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt aquesta sol·licitud.

2. Mantenir informats els Usuaris de productes i/o serveis de The Mail Company, per mitjà de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent. Aquestes dades només seran tractades fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

3. En cas que presenteu per via electrònica i/o per mitjà d’un formulari web el vostre currículum a la nostra empresa, les vostres dades es tractaran confidencialment i amb la finalitat exclusiva de la tramitació de la vostra candidatura. La transmissió de dades es realitzarà de forma xifrada. En cas de produir-se alguna modificació a les vostres dades, preguem ens ho comuniqueu per escrit quan abans, amb l’objectiu de mantenir les vostres dades degudament actualitzades. Les dades tractades per a aquesta finalitat es conservaran com a màxim durant un any des de la seva recepció o finalització del procés de selecció.

Legitimació

El tractament d’aquestes dades està legitimat per l’execució de les obligacions contractuals i/o negocials, així com el consentiment de l’interessat per a l’enviament de sol·licituds, inclusió en el procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.

 

Comunicació de les dades

No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades

No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea a excepció de l’enviament de comunicacions externes i internes i Newsletter.

Per a l’enviament de comunicacions comercials s’utilitza Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC), empresa ubicada als Estats Units, implicant una transferència internacional de dades. No obstant, es troba adherida al Privacy Shield, acord entre la Comissió Europea en què s’aprova el marc legal de seguretat de dades personals entre Europa i Els Estats Units.

Drets que assisteixen l’interessat

L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, us informem que podreu exercir els vostres drets d’accés, modificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Carrer  Santa Leonor, 61 – 28037 Madrid, i correu electrònic gdpr@themailcompany.es.

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a gdpr@themailcompany.es.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per mitjà de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID.

¿És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

Pel què fa als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que The Mail Company no pugui atendre les vostres sol·licituds i, en conseqüència, The Mail Company quedarà exonerada de tota la responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a The Mail Company han de ser actuals per tal que la indormació dels registres estigui  actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

¿Quines mesures de seguretat té implantades l’empresa?

The Mail Company informa que el tractament que fa de dades personals es fa en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

The Mail Company té implantades les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, bé provingin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, en conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

En particular, disposa de mesures de control d’accés físic a les instal·lacions on es processen dades, control de suports que contenen dades personals, control en l’emmagatzematge de dades, control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que realitzen, control de les transmissions de les dades i del seu transport i control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, té establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.