loading

La nostra gent

Alineats amb les necessitats dels clients, la nostra plantilla de personal altament especialitzat, professionalitzat i estable és la clau per garantir la qualitat consistent de tots els serveis.

 

La política de recursos humans, que els nostres clients valoren, es compon d’una selecció metòdica, un acurat pla de formació i capacitació i un pla de carrera.

Promovem que la nostra gent creixi i es desenvolupi professionalment amb The Mail Company dintre dels projectes dels nostres clients.

Afavorim especialment la integració de persones joves a l’equip, a les quals proporcionem des del primer moment estabilitat contractual i salarial, així com plans de desenvolupament professional dintre de l’empresa.

Models de servei com Office Flex ens permeten generar oportunitats per a la integració d’empleats joves i sense experiència prèvia.

La nostra política de recursos humans posa en mans del client solucions gestionades per professionals capacitats i fiables, amb garanties de rotació mínima, per sota de la mitjana del sector, i ens ha permès assolir un índex de satisfacció de 4,5 sobre 5.