loading

Descobreix GIO

LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA EXCLUSIVA QUE PERMET ALS NOSTRES CLIENTS GESTIONAR LES SEVES NECESSITATS DE FORMA INTEGRADA I ASSOLIR LA MÀXIMA EFICIÈNCIA.

 

GIO (Gestió Integrada d’Operacions) és una plataforma tecnològica exclusiva que s’integra en tots els nostres serveis i posa en mans del client eines per al control de la despesa i informació de gestió en temps real que li permeten reduir el cost de l’operativa d’administració de documents i optimitzar la gestió. Tot això sense costos d’implantació, ja que GIO disposa d’interfície web i no requereix desplegament en els equips del client, qui pot accedir a la plataforma des del seu navegador.

GIO i e-Courier Management

A la nostra solució de missatgeria (e-Courier Management), GIO disposa de funcions orientades al control pressupostari, com per exemple establir perfils d’usuari per nivells d’urgència i assignar pressupost de despesa per centre de cost.
GIO possibilita al supervisor el control de la despesa i la presa de decisions orientades a l’estalvi i l’eficiència: el sistema envia notificacions en acostar-se al límit de pressupost establert, oferint la possibilitat d’ampliar la quota de consum, exigir aprovació a partir d’aquell moment per a qualsevol tramesa, o restringir el consum.
Amb GIO el supervisor pot crear i modificar a discreció diversos perfils d’usuari, aplicar restriccions en els nivells d’urgència dels enviaments i establir circuits d’aprovació.
Gràcies a aquestes prestacions, els nostres clients han aconseguit estalvis de fins al 30% en els enviaments de missatgeria.

GIO I CARTERIA 2.0/Carteria digital

GIO permet incorporar les últimes innovacions tecnològiques per a la millora de l’eficiència en els serveis de Carteria: traçabilitat integral, sistemes d’avisos d’arribades, lliuraments en format “paperless” amb firma biomètrica digital i accés web a la documentació rebuda mitjançant la carteria digital, cosa que contribueix decisivament a augmentar la vostra productivitat.

OPTIMIZACIÓ DELS SERVEIS

A la resta de les nostres solucions, GIO proporciona informació de gestió a diversos nivells i en temps real, 24×7, cosa que faculta per analitzar rigorosament l’eficiència i els volums d’activitat, així com dimensionar adequadament els equips de treball en cada circumstància.

Gràcies a GIO els nostres clients tenen a les seves mans assolir la màxima eficiència i, per tant, treure el màxim partit de cadascuna de les solucions contractades a The Mail Company.