loading

Llicenciament

Solucions de llicenciament SaaS de les nostres exclusives solucions tecnològiques.
Gestió tècnica del projecte
Diferents mòduls disponibles

Mòduls disponibles

e-Courier Management

Solució integral per a la gestió de la missatgeria, que aporta eines i utilitats de control de la despesa. Veure més.

Carteria 2.0

Eina de gestió per als serveis de recepció de documentació i paqueteria (registre, classificació i distribució). Incorpora la nostra tecnologia de distribució “paperless” amb firma digital. Veure més.

e-BOX

Solució integrada en el mòdul de Carteria 2.0, proporciona plena traçabilitat i control. Cada paquet rebut és registrat a GIO, que envia automàticament un codi QR al destinatari perquè procedeixi a la recollida en el “locker” corresponent. Veure més.


VEURE MÉS INFORMACIÓ