The Mail Company, la digitalització en temps de teletreball

El Economista Catalunya

2 juliol 2020

The Mail Company, la companyia de carteria digital, ha buscat solucions per a les empreses que durant la pandèmia estan teletreballant però encara reben documentació física que han de distribuir entre els seus treballadors. Per a això, The Mail Company ha dissenyat DMR Flash, una solució que combina tecnologia i processos per digitalitzar tota la documentació rebuda i distribuir-la electrònicament a través d’un sistema de safates digitals a les quals els usuaris autoritzats poden accedir de forma remota les 24h del dia.

L’operativa documental de DMR Flash comprèn l’obertura, classificació, digitalització, indexació, distribució, arxiu i custòdia temporal de tots els documents rebuts, activitats que es desenvolupen en els Centres de Procés Documental que The Mail Company té a Barcelona i Madrid.

Creada l’any 2000, The Mail Company adequa les solucions de carteria digital a les necessitats de les empreses. Amb l’impacte del Covid-19 i el teletreball, el servei DMR Flash està dissenyat per a implantar-se ràpidament i no entorpir el desenvolupament de l’activitat empresarial, explica José Manuel Castellví, conseller delegat de la firma.

Anar a la publicació