“Només e-BOX reuneix les tres ‘i’: independent, integral i integrada”

Facility Management & Services

08/01/2020

Revista FM&SThe Mail Company, empresa especialitzada en consultoria i solucions de transformació digital i logística documental, llança un nou servei: e-BOX, destinat a la gestió d’expedicions d’e-Commerce a corporacions i comunitats d’oficines. Un cop més ho fa unint “el físic i el digital” tal com assenyala el seu CEO i cofundador, José Manuel Castellví. e-BOX és una altra solució TIC d’un portfoli on també destaquen GIO-NEOS, gestió centralitzada de les Notificacions Electròniques Obligatòries de les Administracions Públiques i DMR, Carteria Digital.

Què busquen amb e-BOX ?, No estava coberta l’oferta de taquilles i lockers corporatius?

En absolut. e-BOX, és l’única solució de mercat independent, integral i integrada. Independent i integral perquè permet gestionar qualsevol expedició, amb independència de qui sigui el venedor o el portador. I és integrada perquè està dins de la nostra exclusiva tecnologia de carteria, és a dir, té plena traçabilitat i control, a més de tots els procediments imprescindibles per gestionar eficaçment els diferents escenaris que es puguin produir.

No són així la resta de les ofertes que hi ha al mercat?

Les opcions actuals són iniciatives d’agències de transport, com Correus, o de marketplaces, com Amazon, estant la seva utilització restringida a les expedicions que transporten o han venut. Existeixen altres iniciatives, com Citibox limitada a aquelles agències de transport que estiguin disposades a pagar per la seva utilització. Totes tenen un denominador comú: que el seu ús és restringit, de manera que les corporacions i les comunitats haurien d’instal·lar una infinitat d’opcions per poder gestionar tot el que reben …

Les empreses han hagut d’acceptar que els seus empleats rebin les seves compres particulars en els seus llocs de treball?

Les empreses, en les seves iniciatives de conciliació, han de donar suport a les necessitats dels seus empleats. La recepció de l’e-Commerce ha suposat per a moltes corporacions i edificis d’oficines una despesa no esperada i els serveis de carteria de moltes empreses no estan dimensionats per acumular al llarg del dia la quantitat de paqueteria d’e-Commerce que es rep; i molt menys per atendre degudament les desenes de persones que van a recollir els seus paquets en finalitzar la seva jornada.

Com funciona e-BOX?

La nostra solució consisteix en el registre i recepció de la paqueteria en el nostre sistema de Carteria, el qual envia un codi al destinatari per a la seva recollida en el locker corresponent quan ho considerin, sempre dins dels horaris de funcionament de l’immoble. Així de simple.

On s’ubicaran?

Un altre gran avantatge de la nostra proposta és que a l’estar integrada en els processos de logística interna de l’immoble, els lockers poden instal·lar-se a l’interior de les instal·lacions del client amb els avantatges corresponents: major accessibilitat i més seguretat, ja que prevé de potencials robatoris i desperfectes. A més els lockers són personalitzables amb la imatge corporativa del client.

Què aporta a tot això GIO, la seva plataforma de Gestió Integral d’Operacions?

Els fluxos d’e-Commerce estan plenament integrats en la logística de carteria, o de la nostra solució d’e-Recepció per a immobles de menor grandària, des dels quals es gestionen els processos de Recepció, Dipòsit i Recollida, resolent de forma senzilla i eficaç una cosa en què hi intervé una àmplia cadena de subministrament. GIO abasta la totalitat dels processos en l’àmbit de la logística documental i de la paqueteria, ja siguin físics o digitals i segueix creixent dia a dia anticipant-se al que puguin necessitar els nostres clients

És e-BOX un altre exemple de la dualitat entre el físic i el digital que tant defensen a The Mail Company?

Absolutament. La transformació en què estem immersos requereix adaptar la forma de gestionar els fluxos de documents i paquets que reben les organitzacions. D’una banda, els fluxos documentals de forma digital, posant en valor el seu contingut i alliberant el client de la càrrega de manipular-los i acumular-los, amb clars avantatges en matèria de productivitat i estalvi d’espai entre d’altres. D’altra banda, l’arribada de paqueteria personal que es deriva de les compres a través d’internet i que s’està incrementant exponencialment, requereix gestionar de manera diferenciada la paqueteria corporativa de la personal.

Canviant de tema, fa 18 mesos van llançar GIO-NEOS Com està funcionant?

Bé. La nostra solució proveeix un servei holístic a través d’un mix d’eines tecnològiques amb un operatiu especialitzat. Per automatitzar l’execució del monitoratge, accés i descàrrega de notificacions, The Mail Company aporta la solució informàtica DMRTrackerNeos, desenvolupada internament, que permet realitzar un rastreig de les notificacions emeses a les seus integrades en la nostra solució. Aquesta abasta totalitat de seus electròniques de l’ecosistema actual, podent integrar qualsevol nova seu emissora en poc temps i amb facilitat. Tot això sense oblidar que disposem de l’única plataforma de gestió de regles de negoci de client i distribució interna securitzada mitjançant la nostra solució de Carteria Digital

Vostès també han estat pioners a Espanya en el serveis de Carteria Digital, què falta encara perquè aquests serveis calin definitivament en el mercat?

Temps i determinació per part de les empreses. Els avantatges són innegables i incomptables. Ja gestionem una desena de projectes i diversos pilots en grans companyies. Estem segurs que els dos pròxims anys seran determinants.

Compleixen 20 anys el 2020, Com han passat d’una empresa de missatgeria a un partner TIC?

La tecnologia ens està permetent fer el mateix però d’una forma diferent, transformant el que era un servei auxiliar percebut com de poc valor a una plataforma de comunicacions que cada vegada integra més solucions interconnectades. D’aquella empresa queda la passió pel que fa i la seva vocació per servir, amb la satisfacció d’haver estat a l’altura de les circumstàncies i el compromís de continuar estant-hi.