e-Box, la nova solució de The Mail Company per a la gestió d’enviaments particulars (e-Commerce) en corporacions i edificis d’oficines

e-Box The Mail Company

La recepció de la paqueteria personal (e-Commerce) que reben els empleats en els seus llocs de treball és un fenomen en augment que està suposant tant una despesa extra per a moltes organitzacions com un repte de gestió per a molts serveis de carteria que no estan dimensionats per fer-li front, ni logísticament ni tecnològica.

Un fenomen que no fa més que augmentar. Segons dades del passat juliol de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el comerç electrònic a Espanya va fregar durant 2018 els 40.000 milions d’euros, un 29% més que el 2017, i durant el quart trimestre del 2018 la xifra de transaccions va superar els 205 milions, fet que suposa un 33,2% més. I amb la previsió que aquestes xifres augmentin durant 2019.

Tant és així que fa uns anys en mercats més madurs a e-commerce, com el britànic, algunes grans corporacions com HSBC, Citigroup o JP Morgan van decidir prohibir directament els enviaments particulars que rebien la seva empleats a les seves oficines de Londres. Això va passar el 2015 i ho van fer fins a trobar una solució que no xoqués amb l’aplicació d’una mesura de conciliació i retenció de talent per la qual avui en dia aposten moltes empreses.

Per donar resposta a aquesta necessitat, The Mail Company llança al mercat e-BOX la seva solució per a la gestió d’e-Commerce a les corporacions i els edificis d’oficines. L’única solució de mercat que és independent, integral i integrada.

Solució independent, integral i integrada
e-BOX és independent i integral perquè permet gestionar qualsevol expedició, amb independència de qui sigui el venedor (Marketplace) o el portador (agència de transport), enfront d’altres opcions restringides del mercat.

També és integrada perquè forma part de l’exclusiva tecnologia de gestió de carteria GIO, creada íntegrament per The Mail Company, amb la qual cosa garanteix plena traçabilitat, seguretat i control de l’enviament en tot moment, a més de tots els procediments per gestionar eficaçment els diferents escenaris que es puguin produir. Per tant, amb e-BOX els fluxos d’e-commerce estan plenament integrats en la logística de carteria dissenyada per The Mail Company (o de la solució d’e-Recepció si es tracta d’immobles de menor grandària) des dels quals es gestionen els processos de Recepció, Dipòsit i Recollida, resolent de forma senzilla i eficaç una qüestió en què hi intervé una àmplia cadena de subministrament.

Com funciona e-BOX?
La solució e-BOX consisteix en la instal·lació de lockers independents (en àrees de fàcil accés per als usuaris i dins de l’edifici), connectats a la plataforma de gestió de The Mail Company (GIO). Cada paquet entrant és registrat en el sistema, que li assigna automàticament un codi QR i una ubicació al locker.

El destinatari rep immediatament un notificació (via e-mail o sms) amb el codi assignat, que li permet l’obertura i la còmoda recollida del seu paquet. Això aporta total seguretat en el procés, elimina possibilitats de pèrdua i descarrega de treball o responsabilitat les àrees de Facilitiies (Carteria, Estafetas, Recepció, etc.). A més, els lockers tenen una disposició modular, amb taquilles de diferents mides, i es poden utilitzar dins dels horaris de funcionament de l’immoble

Un altre gran avantatge d’e-BOX és que els lockers poden col·locar-se a l’interior de les instal·lacions del client -ja que la solució està integrada en els processos de logística interna de l’immoble, com hem assenyalat- amb els avantatges corresponents: major accessibilitat i més seguretat ja que prevé de potencials robatoris i desperfectes, a més dels derivats de les inclemències meteorològiques.

Luis del Barrio, Director de Relacions Externes de The Mail Company, assenyala que “les carteries de moltes empreses no estan dimensionades gestionar l’e-commerce que reben al llarg del dia. e-Box soluciona aquesta situació ja que és la forma més eficient i segura de lliurar els enviaments personals als empleats i serà una cosa cada vegada més necessària si la venda online continua creixent al ritme actual al nostre país, on encara no ha arribat a la seva maduresa.