Sis reflexions sobre el futur dels entorns i espais de treball. Cap al Digital Workplace

Facility Management & Services

08/01/2019

Per Luis del Barrio, director de Marketing i Relacions Externes de The Mail Company

Recentment la consultora TIC Internacional Dimension Data va realitzar una enquesta a nivell mundial sobre com les organitzacions estaven evolucionant des d’un entorn de treball d’oficina tradicional a un altre de digital. De l’informe per a Europa titulat The Digital Workplace Report: Transforming Your Business, podem extreure les següents conclusions:

1. Les empreses veuen beneficiós canviar els seus espais de treball
En general, les empreses europees consideren que l’adopció de noves tendències en els espais de treball els beneficiarà.

Les grans corporacions consideren que han d’estar aliniades amb les demandes de les diferents generacions que ocupen aquests espais cada dia, des dels ‘no nadius digitals’ als empleats 3.0.La palanca és la tecnologia, que permetrà la flexibilitat i el treball deslocalitzat. Acostumats ja a treballar per projectes o objectius, aquesta nova realitat farà que els empleats estiguin més motivats i junts amb un mix d’espais de concentració, esplai i treball col·laboratiu, que els farà ser més productius, però també més feliços i per tant fidelitzar el seu talent.

La localització, el transport públic, la connectivitat, la funcionalitat i el respecte mediambiental són altres factors rellevants per a considerar.

2. Qui lidera el canvi en els Workplaces?
Un 40% de les empreses europees assenyalen que tenen una estratègia definida, si bé això suposa l’anàlisi del paper dels empleats, de les seves rutines de treball i, més important encara, de la seva interrelació amb les noves tecnologies. Si bé en un 70% de les empreses enquestades és el responsable d’IT qui lidera aquest canvi (que es pot considerar tecnològic), la resta dels directors, especialment CEO i CIOs, també estan implicats: al centre de tot, sempre les persones.