GIO-NEOS, Gestió integral de les notificacions electròniques obligatòries de les administracions públiques, una solució única al mercat creada per The Mail Company

Facility Management & Services

16/07/2018

The Mail Company, empresa especialtizada en consultoria i solucions de transformació digital, expedicions i serveis auxiliars, introdueix al mercat un nou servei denominat GIO-NEOS.

GIO-NEOS es crea per ajudar les organitzacions a donar resposta a l’intercanvi electrònic amb les administracions públiques i organismes oficials, obligatori per a les empreses arran de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques .

GIO-NEOS és l’única solució del mercat que integra en una única plataforma els tres principals processos en les notificacions electròniques obligatòries de les AA.PP. que són:

  • Accés i descàrrega de notificacions electròniques
  • Classificació i distribució de les notificacions electròniques i presentació d’escrits
  • Resposta de notificacions mitjançant Registre Electrònic de l’Administració General de l’Estat

GIO-NEOS simplifica la gestió Notificacions Electròniques Obligatòries en una sola plataforma, que aporta els beneficis següents:

  • Gestió centralitzada Seus Electrònica
  • Accés web 24/7/365
  • Distribució centralitzada independentment del format
  • Presentació d’escrits i respostes a requeriments
  • Traçabilitat i Seguretat de la informació
  • Un certificat digital Vàlid, requerit.

Com funciona GIO-NEOS? Per accedir a les diferents seus electròniques i descarregar les notificacions, cal disposar d’un certificat digital vàlid i amb autorització per a cadascuna de les societats que es desitgi incloure en el servei GIO – NEOS. The Mail Company recomana l’ús d’una solució de Centralització de Certificats per a la gestió i control d’accés als certificats, solució que també oferim als nostres clients.

Les notificacions descarregades de les diferents seus electròniques, i capturats seves metadades rellevants, són classificades mitjançant els criteris establerts pel client.

Un cop classificades, les notificacions electròniques es distribueixen mitjançant l’eina informàtica GIO, atenent als temps i regles de negoci establerts.

Integrada amb el Registre Electrònic de l’Administració General de l’Estat

La solució de The Mail Company està integrada amb el Registre Electrònic de l’Administració General de l’Estat, que permet la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l’Administració General de l’Estat, organisme públic o entitat vinculat o dependent a aquests, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015. Això facilita la presentació directa de requeriments a notificacions rebudes dels organismes adherits al Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR).

Anar a la publicació