Carteria, edificis i sostenibilitat

El Mundo Innovadores

15/05/2018

Per Luis del Barrio, Director de Marketing i Relacions Externes de The Mail Company

Durant els últims anys, sota la filosofia del wellbeing, s’està posant una especial atenció a una nova configuració dels espais de treball, per fer-los més agradables i motivadors per als professionals. Aquesta clara aposta pel continent, s’està completant amb noves formes de gestionar el contingut, és a dir pels serveis que donen suport a les rutines de treball dels professionals dins d’aquests edificis. Com? Apostant, en alguns casos, per la racionalització dels processos en els quals la tecnologia té cada vegada més importància o per la innovació i disrupció associada a la Transformació Digital.

La Carteria és una unitat operativa crítica i imprescindible en Grans corporacions, Edificis i Parcs Empresarials que es constitueix en el nexe físic (documentació i paqueteria) entre l’entorn intern i extern de qualsevol organització. El balanç entre la rapidesa per assegurar les dinàmiques de negoci relacionades amb els fluxos d’informació i la sostenibilitat és un dels reptes que afrontem des de The Mail Company com a empresa especialitzada en la Consultoria i el desenvolupament de Solucions. Per a això les funcionalitats de la nostra Plataforma GIO i el desenvolupament d’una metodologia pròpia ens permeten operacions més eficients i sostenibles.

L’agrupació dels lliuraments en rondes de repartiment evita un ús intensiu  d’elements comuns com els ascensors i la il·luminació per part dels transportistes i missatgers. D’aquesta manera s’optimitzen els consums energètics, fent de l’edifici una instal·lació molt més eficient, i això no seria possible sense el nostre “Expertise”. D’altra banda, la Plataforma GIO que des de la seva creació el 2014 ja ha realitzat 18 milions d’operacions, incorpora un mòdul de lliuraments amb sistema de multi signatura biomètrica digital en un dispositiu electrònic, per al control de lliurament de documents i paqueteria, transformant la signatura tradicional a comprovants de lliurament físics, per processos 100% digitals.

Estalvi de 15 tones de CO2
El projecte Paperless, impulsat per The Mail Company, és una evolució dels nostres serveis de Carteria cap al concepte “Carteria 2.0”, que implica la transformació de la major part dels processos físics d’una Carteria en digitals, amb els consegüents beneficis en termes d’agilitat i eficiència, com a avantsala de la Carteria Digital, on passem de la gestió de la documentació a una veritable gestió de la informació dins de les nostres organitzacions amb beneficis exponencials en termes mediambientals: estalvi en paper, impressions, o gestió d’arxiu i de productivitat: automatització de processos o accés immediat a la informació.

Per concloure unes dades. La implantació del projecte paperless a principis de 2016 ha permès estalviar a alguns clients de The Mail Company més de 2.000 k de paper a l’any, el que ha suposat evitar la tala de més de 300 arbres, l’estalvi de més 531.000 litres d’aigua i evitar emissions de 15 tones de CO2.