oct. 11, 2017 Notícia

Enagás confia a The Mail Company la Transformació Digital del seu servei de Carteria i logística interna

The Mail Company està desplegant la seva solució de Carteria Digital, única a la península, a les tres seus corporatives d’Enagás, situades a Madrid. Gràcies a aquest projecte, les comunicacions rebudes per l’organització es processaran i distribuiran electrònicament a través de l’exclusiva plataforma de Carteria Digital amb els consegüents avantatges de rapidesa, accessibilitat i seguretat, augmentant la productivitat de l’organització i agilitant la presa de decisions.

Aquest projecte ad hoc incorpora la gestió de tota la logística de negoci de l’organització mitjançant un model integral que inclou Carteria, e-Courier Management (gestió d’enviaments de missatgeria) i Comunicacions Certificades Online, amb la Plataforma de Gestió Integrada d’Operacions (GIO) com a canal únic. La implantació del model es realitzarà de forma progressiva per evitar afectacions al negoci i es completarà el desembre. La gestió dels serveis i valises es realitzarà en diverses localitzacions distribuïdes per tot Espanya.

Carteria Digital, model dual: físic i digital
El projecte de transformació digital d’Enagás, el principal transportista de gas natural i el gestor tècnic del sistema gasista a Espanya, part de la implementació d’un model únic de carteria física i digital en les seves tres seus corporatives, unint la gestió professional de la recepció i distribució de la documentació i paqueteria rebuda per l’organització amb un sistema d’administració i distribució digital. Aquest model permet suprimir la distribució de documentació en paper: tots els documents són escanejats, classificats i enviats electrònicament als seus destinataris immediatament després de la seva arribada, el que agilitza els lliuraments i facilita l’accés immediat de tots els membres de l’organització als documents rebuts, independentment de la seva ubicació. Es tracta d’un model altament eficaç que permet agilitzar el ritme de l’organització, tant pel que fa a la gestió de documents com a la presa de decisions, i s’alinea amb els processos de deslocalització i mobilitat geogràfica dels empleats.

Les regles de negoci d’Enagás indicaran quins lots documentals o destinataris han de rebre els documents físics, igual que la paqueteria, de manera que el model es mantindrà sempre dual.

Gestió intel·ligent de les expedicions i comunicacions certificades
El model implantat per The Mail Company permet a Enagás gestionar tots els seus serveis de missatgeria i paqueteria des d’una plataforma web que incorpora diverses eines orientades a l’estalvi, com preu predictiu, control de costos en temps real o límits pressupostaris per departament, el que li faculta per a una veritable administració i control dels pressupostos de missatgeria.

El projecte inclou la solució de comunicacions certificades online, que facilita Enagás la tramesa electrònica de tots els seus documents certificats, contractes i notificacions legals de forma immediata, àgil i amb plena validesa legal, a través de diverses modalitats: e-mail certificat, SMS certificat, Acord certificat, Contracte SMS, Fax certificat, Bmail certificat i SEPA certificat.

Plataforma exclusiva de gestió
La plataforma exclusiva GIO, en el desenvolupament de la qual The Mail Company ha invertit un milió d’euros, és la base per a la gestió de totes les operacions integrades en el projecte de transformació digital d’Enagás. La plataforma permet a la companyia administrar les seves necessitats de forma integrada i aconseguir la màxima eficiència, reduint el cost de l’operativa de documents i optimitzant la gestió, així com disposar de plena traçabilitat dels recursos emprats i informació crítica de gestió.

Després de la recent implantació del projecte de transformació digital per a Gas Natural Fenosa, posem ara al servei d’Enagás les nostres capacitats en matèria d’especialització i innovació, que aportaran un significatiu valor afegit als processos de gestió de les seves àrees de negoci i els permetran passar de la mera gestió de documents a una veritable gestió de la informació“, assegura José Manuel Castellví, director general de The Mail Company.